GROCKA

Pejzaž Grocke čini spoj Panonske nizije, velike reke i šumadijskih brda. Uz pomoć povoljnih vetrova i plodnog zemljišta, lokacija teritorije Grocke omogućava idealne uslove za voćarstvo i vinogradarstvo. Zbog nepregledenih plantaža voća i vinograda na blago talasastom zemljištu, Grocku su mnogi nazivali „malom Kalifornijom“.

Centralni deo opštine Grocka nalazi se na obali Dunava, 30 km nizvodno od centra Beograda. Područjem opštine, osim Dunava kao najveće i najvažnije evropske rečne saobraćajnice, prolaze dve važne putne arterije: auto-put Beograd Niš i magistralni put koji povezuje Beograd sa Smederevom i drugim gradovima istočne Srbije.

Najstarije jezgro Grocke danas je deo nekadašnjeg Carigradskog druma, uz koji se i formiralo prvo naselje. U Grockoj danas živi oko 10 hiljada stanovnika, dok opšinu Grocka, koju sačinjava 15 mesta, naseljava preko 75 hiljada žitelja.

Prostor teritorije Grocke oduvek je bio izuzetno pogodan za naseljavanje. Pored najveće evropske reke, sa plodnom ravnicom i bogatim zaleđem, formirana su prva neolitska naselja, koja danas čine jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Evropi. Kultura praistorijskog čoveka, koja je nastala na ovom prostoru u doba srednjeg i poznog neolita dobila je naziv "Vinčanska kultura".