NAUTIKA

80 metara kvalitetno uređene obale Dunava sa betonskim kejom i rampom za izvlačenje brodića, čamaca i drugih plovila, omogućava nautičarima kako prilaz Nautičkom klubu Marina OASA sa reke, tako i prihvat, servisiranje i organizaciju zimovnika.

Za članove nautičkog kluba i nautičke turiste izgrađena je savremena marina na obali Dunava, sa 20 vezova za rečna plovila različitih veličina, od malih skutera, glisera i jahti pa sve do velikih turističkih rečnih kruzera.
Nautički klub Marina OASA pruža nautičarima sve usluge prihvata i servisa rečnih plovila, organizaciju jesenjeg konzerviranja plovila, zimovnika i prolećne pripreme.

Ostalim gostima, Nautički klub Marina OASA pruža mogućnost organizacije turističkih izleta Dunavom do Beograda, Vinče, Viminacijuma, Golubca i Srebrnog jezera.